:-)
SK H.O.P. SK H.O.P.


:-)  

Pravidla závodu

I. Obecná pravidla

 1. Závodník je zodpovědný za svoji účast v závodu a za svůj zdravotní stav. U osob mladších 18 let nese za závodníka zodpovědnost jeho doprovod starší 18 let. Minimální věk účastníka závodu je 15 let.
 2. Závodník je zodpovědný za absolvování celé trati závodu včetně počítání okruhů. Při nedodržení je závodník diskvalifikován.
 3. Závodník musí respektovat pravidla silničního provozu a instrukce pořadatele závodu.
 4. Při presenci je závodník povinen podepsat presenční listinu.
 5. Závod je v kategoriích muži, ženy a soutěž družstev.
 6. Závodník je povinen se nechat označit (popsat) startovním číslem podle pokynů pořadatele.
 7. Závodník nesmí blokovat jiného závodníka nebo činit náhlé změny směru tak, aby křížil dráhu jiného závodníka a dodržovat ostatní zásady v duchu fair-play.
 8. Závodník musí absolvovat celou trať, jak ji vyznačil pořadatel. Jestliže opustí trať, musí se na ni vrátit v tom místě, ve kterém ji opustil.
 9. Sporné záležitosti, které nejsou řešeny pravidly řeší pořadatel.
 10. Nádoby na potravu a nápoje, které jsou závodníkem používané během závodu, musí být z nerozbitných materiálů.
 11. Závodník je povinen se chovat šetrně k životnímu prostředí a neodhazovat odpadky mimo vyhrazená místa na občerstvovacích stanovištích.
 12. Závodník musí ukládat kolo, výstroj a další věci tak, aby nepřekážely v pohybu ostatním závodníkům, případně podle pokynů pořadatele.
 13. V případě odstoupení ze závodu je závodník povinen tuto skutečnost bez prodlení oznámit pořadateli.

II. Plavecká část

 1. Při plavání je zakázáno používat dodatečné nadlehčovací pomůcky, rukavice, ploutve a šnorchly.
 2. Závodník může použít při plavání libovolný plavecký způsob, šlapat vodu nebo splývat. Je dovoleno jít (běžet) po dně při startu a před cílem.
 3. Způsob startu je z vody, na pokyn osoby určené pořadatelem.
 4. Délka plavecké části je cca 750 m.
 5. Časový limit pro absolvování plavecké části je 45 minut.

III. Cyklistická část

 1. Závodník smí na trati jít pěšky a kolo vést nebo nést.
 2. Při cyklistické části je povinné použití kompaktní a homologované cyklistické přilby.
 3. Závodník je zodpovědný za technický stav svého kola.
 4. Kolo nesmí mít mechanismus který by jej urychloval.
 5. Závodník musí absolvovat celou trať s jedním kolem (bicyklem), může případně svépomocí nebo za pomoci jiného závodníka odstraňovat vzniklé závady a to i výměnou jednotlivých součástí.
 6. Délka cyklistické části je cca 21 km.
 7. Časový limit pro absolvování plavecké a cyklistické části je 150 minut.

IV. Běžecká část

 1. Na trati běhu může závodník běžet i jít.
 2. Délka běžecké části je cca 5 km.
 3. Časový limit pro absolvování celého závodu (plavecké, cyklistické a běžecké části) je 210 minut.

V. Soutěž družstev

 1. Počet členů jednoho družstva je 3 až 5.
 2. Do výsledku soutěže družstev se sčítají celkové časy absolvování celého závodu tří nejlepších členů družstva.
 3. Čas žen je pro soutěž družstev vynásoben koeficientem 0,75.
V Praze 13.4.2004

SK H.O.P.
 

:-)

  :-)  
:-)
:-)
Triatlon SK H.O.P.
:-)